Långsiktig
  • Vår mailsystem kan flyttas till IniT-Servern för behöriga.
  • Intranätet kan ha kapaciteten att genom den kan lärare och studerande video kommunicerar.